• kontroly a čištění spalinových cest dle NV. č. 91/2010

  • sanace a vložkování již nevyhovujících komínových průduchů

  • výstavba veškerých nových komínových systémů dle připojených spotřebičů paliv

  • zprostředkování revizí, inspekčních měření a frézování spalinových cest

  • projektování, dozorování a realizace staveb, jejich změn a odstraňování

  • poradenská činnost v oboru kominictví, stavebních materiálů a pozemních staveb